UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 
Thời gian bình chọn video clip tham gia vòng Chung kết cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 bắt đầu từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 01/10/2022.
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
    • Đang truy câp: 1
    • Tổng số lượt truy cập: 1.736
THỂ LỆ
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI, THỜI HẠN NHẬN VIDEO CLIP

1. Đối tượng:
Là tập thể hoặc cá nhân hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).

2. Nội dung thi:
- Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.
- Kiến thức pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

3. Hình thức thi:
- Xây dựng video clip (Có âm thanh và hình ảnh) được thể hiện dưới dạng tiểu phẩm, phóng sự, bản tin…
- Thời lượng không quá 05 phút và phải có tiêu đề.

4. Cách thức dự thi, cách thức nộp video và thời hạn nhận video:
4.1. Cách thức dự thi:
a) Vòng 1: Thi sơ loại
- UBND quận, huyện, thị xã thành lập Ban Tổ chức cuộc thi quận, huyện, thị xã và phát động cuộc thi tại địa phương để cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân cư trú trên địa bàn tham gia.
- UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tế ở địa phương tổ chức chấm sơ loại để chọn 02 video clip gửi về Ban Tổ chức cuộc thi Thành phố. Trong đó: 01 video clip phù hợp tuyên truyền cho đối tượng người dưới 18 tuổi; 01 video clip phù hợp tuyên truyền cho đối tượng người từ đủ 18 tuổi trở lên. Lập danh sách gửi Ban Tổ chức cuộc thi Thành phố tổng hợp.
b) Vòng 2: Thi Chung kết
Video clip của UBND quận, huyện, thị xã gửi về Ban Tổ chức Thành phố. Ban Giám khảo Thành phố tổ chức chấm chung kết video clip. Những video clip đạt chất lượng sẽ được đăng tải công khai trên website cuộc thi để bình chọn. Kết quả cuộc thi sẽ được đăng tải trên Trang thông tin tuyên tuyền, phổ biến pháp luật của Thành phố (https://pbgdpl.hanoi.gov.vn).
4.2. Cách thức nộp video dự thi:
Nộp trực tiếp USB lưu trữ video clip (định dạng video clip MP4) tại Sở Tư pháp Hà Nội, cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật), Địa chỉ: Số 221 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội và ký xác nhận thời gian nộp.
4.3. Thời hạn kết thúc nhận video clip dự thi từ quận, huyện, thị xã: Trước 17h00 ngày 15/8/2022.
II. THỜI LƯỢNG, ĐIỂM THI VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM

1. Thời lượng:
Thời lượng của video clip pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội không quá 05 phút, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.
* Video clip dự thi không hợp lệ: Là video clip dự thi có nội dung trái với chủ trương của Đảng; chính sách Pháp luật của Nhà nước, không phù hợp thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hoá của dân tộc, nội dung trình bày trong video clip dự thi giống nhau; sử dụng tiếng nước ngoài, tiếng lóng, hình ảnh minh họa không phù hợp; nộp quá hạn so với quy định; sử dụng không đúng bản quyền; video clip đã tham gia cuộc thi khác.

2. Điểm thi và phương pháp tính điểm:
2.1. Điểm thi: Tổng điểm thi tối đa cho mỗi video clip là 50 điểm, trong đó điểm thi của Ban Giám khảo tối đa là 40 điểm; điểm thi theo kết quả bình chọn trên website cuộc thi tối đa là 10 điểm.
a) Thang điểm do Ban Giám khảo chấm là 40 điểm. Trong đó:
- Chủ đề: 20 điểm
- Hình thức thể hiện: 15 điểm
- Âm thanh, hình ảnh: 05 điểm
Điểm video clip dự thi là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban Giám khảo chấm điểm cho video clip đó.
Nếu điểm của thành viên Ban Giám khảo chấm cho cùng một video clip mà có điểm số chênh lệch nhau giữa người chấm cao nhất và thấp nhất từ 04 điểm trở lên thì Trưởng Ban giám khảo quyết định thẩm định lại.
Video clip bị trừ điểm khi phần thi vượt quá quy định về thời gian (quá 01 phút trừ 1 điểm, quá 2 phút Ban Giám khảo không tính kết quả).
b) Thang điểm theo kết quả bình chọn trên website là 10 điểm.
Ban Tổ chức đăng tải các video clip dự thi chung khảo đạt chất lượng trên website Cuộc thi https://timhieuphapluatmoitruongmang.hanoi.gov.vn trong thời gian từ ngày 01/9/2022 đến ngày 01/10/2022. Video clip có lượt bình chọn sẽ được quy ra số điểm như sau:
- Dưới 1.000 lượt bình chọn: 01 điểm
- Từ 1.000 lượt bình chọn đến 2.000 lượt bình chọn: 02 điểm
- Từ 2.000 lượt bình chọn đến 3.000 lượt bình chọn: 03 điểm
- Từ 3.000 lượt bình chọn đến 4.000 lượt bình chọn: 04 điểm
- Từ 4.000 lượt bình chọn đến 5.000 lượt bình chọn: 05 điểm
- Từ 5.000 lượt bình chọn đến 6.000 lượt bình chọn: 06 điểm
- Từ 6.000 lượt bình chọn đến 7.000 lượt bình chọn: 07 điểm
- Từ 7.000 lượt bình chọn đến 8.000 lượt bình chọn: 08 điểm
- Từ 8.000 lượt bình chọn đến 9.000 lượt bình chọn: 09 điểm
- Từ 9.000 lượt bình chọn trở lên: 10 điểm
c) Tổng điểm video clip của đơn vị lựa chọn tham gia cuộc thi
Kết qủa điểm = Điểm của Ban Giám khảo + Điểm bình chọn.

III. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
Các tập thể (UBND quận, huyện, thị xã) đạt giải thưởng được trao giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và phần thưởng.
- Cơ cấu giải:
+ Đối với tập thể có video clip tuyên truyền cho đối tượng người dưới 18 tuổi: 01 giải nhất: 10.000.000 đ/giải.
05 giải nhì: 7.000.000 đ/giải.
10 giải ba: 5.000.000 đ/giải.
14 giải khuyến khích: 3.000.000đ/giải.
04 giải phụ: 1.000.000đ/giải. (Trong đó có 01 giải phụ cho tập thể có video clip được bình chọn nhiều nhất).
+ Đối với tập thể có video clip tuyên truyền cho đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên: 01 giải nhất: 10.000.000 đ/giải.
05 giải nhì: 7.000.000 đ/giải.
10 giải ba: 5.000.000 đ/giải.
14 giải khuyến khích: 3.000.000đ/giải.
04 giải phụ: 1.000.000đ/giải. (Trong đó có 01 giải phụ cho tập thể có video clip được bình chọn nhiều nhất)
- Mức giải thưởng của Cuộc thi còn có thể điều chỉnh tăng từ nguồn xã hội hóa (nếu có).
Lưu ý: UBND quận, huyện, thị xã sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá, khen thưởng cho tập thể, cá nhân cư trú trên địa bàn có video clip tham gia Cuộc thi.

IV. Các nội dung liên quan đến Tổng kết và trao giải
- Lễ tổng kết và trao giải dự kiến: Tháng 11/2022
- Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên Website Cuộc thi (https://timhieuphapluatmoitruongmang.hanoi.gov.vn) và Trang thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội (https://pbgdpl.hanoi.gov.vn)./.

THÔNG TIN
Top 5 video clip tuyên truyền cho người dưới 18 tuổi có điểm bình chọn cao nhất
Top 5 video clip tuyên truyền cho người từ đủ 18 tuổi trở lên có điểm bình chọn cao nhất